Trwają zmagania Kół Gospodyń Wiejskich w „Bitwie Regionów”. Zadaniem pań jest przygotowanie i zaprezentowanie tradycyjnej potrawy regionalnej charakterystycznej dla regionu działania KGW (z wyłączeniem deserów).

Przez potrawy regionalne rozumie się potrawy związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i zwyczajów kultywowanych w regionie.

Komisja konkursowa w I etapie ocenia danie konkursowe w zakresie przygotowania i zaprezentowania potrawy podczas wydarzenia w powiecie. Kryteria są następujące:

  • spełnienie warunków określonych w Regulaminie – 10%
  • walory degustacyjne potraw, tj.: smak i zestawienie smakowe składników, aromat potrawy, tekstura poszczególnych jej elementów – 60%
  • wykonanie i sposób prezentacji potrawy konkursowej, tj.: proporcjonalność dania, estetyka prezentacji potrawy na talerzu, kolorystyka, kreatywność – 20%
  • regionalne elementy dekoracyjne i estetyka wyglądu – 10%.

Do II etapu (półfinału) przechodzi maksymalnie 10 zespołów z danego województwa, które uzyskały największą liczbę punktów.

Za nami zmagania w województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, lubelskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, mazowieckim, śląskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, lubuskim, małopolskim, wielkopolskim.

Sprawdź RANKING w Twoim województwie!