1. W formularzu zgłoszeniowym należy podać nazwę produktu regionalnego oraz wskazać producenta, co przez to rozumiemy?
    Przez produkt regionalny należy rozumieć produkt (lub produkty) wykorzystany do przygotowania dania konkursowego, który Panie z KGW uważają za związany z ich obszarem geograficznym, wywodzący się z tradycji i kultywowanych w regionie zwyczajów. To składnik, który wyróżni ich potrawę na tle dań z innych regionów. Zachęcamy do nawiązania współpracy z lokalnymi producentami i do zakupu od nich niepowtarzalnych produktów wysokiej jakości.  Często produkty te są niedostępne w sklepach, ponieważ są sprzedawane lokalnie na bazarach czy targowiskach. W formularzu zgłoszeniowym należy wówczas wskazać rzeczywistego lokalnego wytwórcę.
     
  2. Jak będzie rozliczany zwrot za zakup produktów spożywczych?
    Zwrotu za zakup produktów spożywczych dokona właściwy Oddział Terenowy KOWR w każdym województwie. Rozliczenie za produkty spożywcze z KGW odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionego przez KGW dowodu księgowego na rzecz KOWR wraz z załączonymi dokumentami księgowymi potwierdzającymi dokonanie zakupu produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw konkursowych. Zwrot nastąpi na wskazany przez KGW rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.