I ETAP – POWIATOWY

powiat Nazwa zespołu Nazwa potrawy
olecki
ełcki
Koło Gospodyń Wiejskich   “Róże z Niedźwiedzkich” 
gołdapski
węgorzewski
   
iławski    
giżycki
kętrzyński
   
olsztyński
nidzicki
   
nowomiejski    
piski    
bartoszycki
lidzbarski
   
elbląski
braniewski
   
mrągowski
szczycieński
   
działdowski    
ostródzki