I ETAP – POWIATOWY

powiat Nazwa zespołu Nazwa potrawy
wysokomazowiecki Koło Gospodyń Wiejskich HERBASIANKI  Kaczka z Kaczyna
bielski
hajnowski
siemiatycki
   
kolneński
łomżyński
   
suwalski    
moniecki    
białostocki    
sejneński    
grajewski    
augustowski
sokólski
   
zambrowski