Nazwa KGW PUNKTACJA
Koło Gospodyń Wiejskich Koźliczanki 95,60
Koło Gospodyń Wiejskich “MELAFIRKI” w Rybnicy Leśnej 95,60
Koło Gospodyń Wiejskich Brzeziołączanki 94,25
Koło Gospodyń Wiejski Jędrzycho-WIANKI 93,60
Koło Gospodyń Wiejskich w Miłochowie 91,60
Koło Gospodyń Wiejskich ” Wieśniczanie” w Wieśnicy 91,20
Koło Gospodyń Wiejskich “Groszki i Róże” w Grochotowie 90,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Ścinawie 90,00
Koło Gospodyń Wiejskich “Morwa Biała” w Jaroszowie 88,40
Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrzeszowie 88,40
Kolo Gospodyń Wiejskich w Wójcicach 87,38
Koło Gospodyń Wiejskich “Graniczanki” w Granicznej 86,20
Koło Gospodyń Wiejskich w Kłobuczynie 84,20
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Pogorzale 83,40
Koło Gospodyń Wiejskich Słowianki z Wilkowa 82,80
Koło Gospodyń Wiejskich w Białobrzeziu 81,25
Koło GospodyN wiejskich “OLSZANIANKI’ z Olszan 79,40
Koło Gospodyń Wiejskich Modlęcin 77,40
Koo Gospodyń Wiejskich “Nasz Wspólny Dom” 76,40
Koło Gospodyń Wiejskich w Imbramowicach 75,80
Koło Gospodyń Wiejskich “Ale Babeczki” w Bartoszówku 72,80
Koło Gospodyń Wiejskich Wilków 72,50
Koło Gospodyń Wiejskich “Perła” w Żółkiewce 72,40
Koło Gospodyń Wiejskich “GRONO” w Skarżycach 71,40
Koło Gospodyń Wiejskich w Pszennie 64,40
Koło Gospodyń Wiejskich w Serbach 54,44
Stowarzyszenie “Nasz Wiercień” 52,00