III edycja – 10.09.2017 r., Myślęcinek

W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 15 zespołów: 5 KGW z woj. pomorskiego, 5 – z woj. kujawsko-pomorskiego i 5 – z woj. wielkopolskiego.

Zadaniem zespołów było przygotowanie dwóch potraw regionalnych: dania głównego oraz deseru.

Za regionalne danie główne laur zwycięzcy zdobyło KGW z Klepar z Kujaw – za kwas kujawski i kluski kartoflane z dodatkami. Najlepszy deser regionalny – leguminę – przygotowało KGW z Nowej Świętej w Wielkopolsce.

“Bitwa Regionów” to konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich