Od maja 2023 roku w całej Polsce odbyła się ponad połowa eliminacji powiatowych konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” skierowanego dla Kół Gospodyń Wiejskich. Do tegorocznej, VIII edycji zgłosiło się 3528 KGW!

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do Kół Gospodyń Wiejskich, ale również do stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw oraz lokalnych tradycji kulinarnych. Polega on na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia. Dania powinny wywodzić się z tradycji danego regionu geograficznego i kultywować jego zwyczaje. W tegorocznym regulaminie „Bitwy Regionów” wprowadzono  istotną zmianę. Znalazł się w nim wymóg, aby do przygotowania potrawy konkursowej wykorzystać choć jeden produkt regionalny, tradycyjny. Poza tym przewidziano zwrot kosztów za zakupy przeznaczone na przygotowanie potrawy.
Do tegorocznej edycji zgłosiło się 3528 kół z całej Polski. Rokrocznie liczba zgłoszeń wzrasta. Od zeszłego roku konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich to współzawodnictwo powiatowe, kolejny to półfinały wojewódzkie, ostatni zaś to finał ogólnopolski, w którym o I miejsce walczy 16 KGW, po jednym z każdego województwa. Finał zaplanowany jest w październiku.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorami „Bitwy Regionów” są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.